Stelseldiensten

Snel, veilig en eenvoudig zaken regelen met een goed bereikbare, transparante overheid. Dat is wat burgers en bedrijven willen. De overheid werkt daarom aan een digitale basisinfrastructuur die betere dienstverlening mogelijk maakt. Het Stelsel van de Basisregistraties en de Stelseldiensten spelen als onderdeel van deze infrastructuur een belangrijke rol in de gegevenshuishouding van de overheid.

De Stelseldiensten ondersteunen de Basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiƫnte berichtenuitwisseling met hun afnemers. De Stelseldiensten bestaan uit:

  • Digikoppeling: Om digitaal berichten uit te wisselen met andere overheden.
  • Digilevering: Om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen.
  • Digimelding: Om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties.
  • Stelselcatalogus: Om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties.