PKIoverheid Update

Vervangen PKIoverheid-certificaten afgerond

Eerder dit jaar is geconstateerd dat er PKIoverheid-certificaten waren die niet (meer) voldeden aan internationaal gestelde eisen. De datum om de betreffende certificaten te wijzigen is destijds gesteld op 1 december 2019. De urgentie is door de browserpartijen verhoogd, waardoor de deadline op 1 oktober 2019 is gesteld. Voor de deadline van 1 oktober is er voor enkele certificaten uitstel aangevraagd en verleend tot eind november 2019. De overige certificaten zijn voor 1 oktober ingetrokken.

Per 1 december 2019 zijn alle certificaten ingetrokken en vervangen. Er is gedurende de periode van maart tot december geen sprake geweest van een beveiligingsrisico en de veiligheid van het stelsel bleef gewaarborgd.


Programma van Eisen updates

Het Programma van Eisen (PvE) is een document dat niet statisch is, maar dat in de loop van de tijd verder wordt ontwikkeld. Dat kan zijn vanwege veranderde juridische inzichten, veranderingen in de relevante (internationale) standaarden, of door nieuwe technische ontwikkelingen. Ook kan het gebruik van PKI in de praktijk wensen tot verandering van het Programma van Eisen opleveren.

Wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend bij en goedgekeurd door PKIoverheid worden hier gepubliceerd. Bij de volgende nieuwe publicatie van het Programma van Eisen worden deze actuele wijzigingen verwerkt in het PvE zelf.

Spoedwijzigingen per 21 februari