Aanschaffen

U schaft een PKIoverheid-certificaat aan bij een vertrouwensdienstverlener ofwel een Trust Service Provider (TSP). Er zijn vijf commerciële TSP’s bij wie u terecht kunt:

*ESG geeft per 1 juli 2017 geen nieuwe PKIoverheid-certificaten meer uit. Çertificaten uitgegeven vóór 1 juli 2017 blijven geldig tot einde looptijd. Zie de website van ESG voor meer informatie.

Logius houdt actief toezicht op de werkzaamheden van de TSP's.

De aanschafprocedure van een PKIoverheid-certificaat kan per TSP enigszins verschillen. In ieder geval moet u één of meerdere medewerkers in uw organisatie als certificaatbeheerder aanwijzen. Deze moet zich persoonlijk identificeren bij de TSP. Verder moet u bij een eerste aanvraag documentatie overleggen ter identificatie van uw organisatie en ter controle van de bevoegdheid van de aanvrager.