Overheidsgegevens Overzichten

Overheidsgegevens.nl wordt een nieuwe 'marktplaats' voor overheidsgegevens. Totdat de site beschikbaar is vindt u hier een overzicht van overheidsinformatie die online staat.

Algemene catalogi overheid

Algemene (open) datasets overheid

 • Kadaster: Open datasets geo-informatie: het PDOK Dataplatform stelt (Geo)datasets beschikbaar via (REST) API's en SPARQL. De achterliggende data is in beide gevallen Linked Data.
 • CBS: Open data: het Open Data Protocol (OData) beschrijft hoe RESTful APIs op een eenvoudige manier gemaakt en bevraagd kunnen worden. De CBS website maakt gebruik van OData om gegevens aan derden aan te bieden. De informatie wordt aangeboden via data.overheid.nl.
 • Nationaal Georegister: Geo-informatie Nederland: globaal overzicht van de OGC-standaarden en services.

Overige initiatieven

 • Dataplatform: Dataplatform is een dienst voor elke organisatie om data op een makkelijke en veilige manier te ontsluiten, op te slaan, te beheren en te presenteren. Dataplatform publiceert data als datasets. Elke dataset kan meerdere bestanden bevatten. Bij Dataplatform zijn meer dan 25 gemeenten en provincies aangesloten.

Specifieke API's overheid

 • Datasets Gemeente Den Haag: overzicht van beschikbare open data van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Veel datasets zijn ook toegankelijk via een API.
 • Gemeente Amsterdam API's: in samenwerking met de partners stelt Amsterdam een schat aan gegevens over de stad beschikbaar.
 • Ondernemersplein API's: contact van Ondernemersplein.nl uitleveren via API's.
 • DUO API onderwijs: open onderwijsdata raadplegen en downloaden. Data wordt beschikbaar gesteld als CSV en JSON.
 • Kamer van Koophandel API's: overzicht van de beschikbare API's van de Kamer van Koophandel.
 • RDW API: gekentekende voertuigen: de Socrata Open Data API (SODA) voorziet een programmatische toegang tot deze dataset en de mogelijkheid om gegevens te filteren, op te vragen en te combineren.
 • DSO API's: API-store, digitaal stelsel voor de Omgevingswet. ICT-leveranciers en ontwikkelaars kunnen aansluiten op het digitaal stelsel en de services en data gebruiken binnen hun eigen toepassingen.

Algemene API-informatie voor en door de overheid

 • Forum Standaardisatie: informatie over API.
 • Geonovum: kennisplatform API's.
 • Noraonline: API Wiki
 • Open Overheid: vraagbaak open data: API.
 • Open data en linked data: KOOP zorgt voor de publicatie van alle officiële informatie van de Nederlandse (Rijks)overheid. Naast de publicatie zorgt KOOP ook dat al deze informatie, waar mogelijk, als open data beschikbaar en herbruikbaar is. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk overheidsinformatie te publiceren als open data op één centrale plek: data.overheid.nl. Of door overheidsdata aan elkaar te linken en zo de toegevoegde waarde van die data nog grote te maken: linked data.
 • API-overzicht: overzicht van beschikbare API's binnen de overheid
 • COR: Centrale OIN (organisatie-identificatienummer) Raadpleegvoorziening
 • Digikoppeling marktscan: inzicht leveranciers datatransport
 • Knooppuntenoverzicht
 • Overzicht pensioenfondsen
 • 150 sectorregistraties
 • Stelselcatalogus: overzicht van opgenomen gegevens in (basis)registraties
 • DCAT: bron van standaarden
 • Digikoppeling: transportstandaard
 • DMKS (Digimelding): transportstandaard
 • RDF: bron van standaarden
 • SKOS: bron van standaarden
 • Shacl: bron van standaarden