Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Pilotfase

Er wordt gewerkt aan een nieuwe machtigingsvoorziening. De functionaliteiten worden eerst beproefd in de praktijk beproefd:

 

Wat kan een publieke dienstverlener nu al doen?

Breng de eerste stappen in kaart. Ter voorbereiding op de aansluiting in 2020 kunnen publieke dienstverleners nu al nadenken over onderstaande stappen.

  • Bepalen te machtigen diensten
  • Uitwerken klantreis
  • Bepalen impact op eigen processen en systemen
  • Uitvoeren risico inventarisatie en privacy impact analyse
  • Voorbereiden technische aansluiting op de machtigingsvoorziening

 

Meer informatie?

Nog niet bekend met het onderwerp machtigen? Wilt u als dienstverlener op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of meer weten over hoe u het Programma Machtigen in uw organisatie kunt inzetten? Neem contact op met Logius.

De techniek

Belangrijke informatie van de Bevoegdheidsverklaringsdienst wordt ontsloten via 2 koppelvlakstandaarden. De informatie komt in eerste instantie beschikbaar via een SAML 2.0-koppelvlak (Security Assertion Markup Language). Dit SAML 2.0-koppelvlak lijkt op veel onderdelen op het bestaande DigiD SAML-koppelvlak. Dit maakt het voor leveranciers die hier al mee bekend zijn eenvoudiger om aan te sluiten.

Na de pilot wordt ook een variant met OAuth 2.0 en OIDC ontwikkeld (Open ID Connect) en ondersteund. Het SAML-koppelvlak blijft dan bestaan. Er wordt gebruikgemaakt van PKI Overheid-certificaten om deelnemende organisaties te kunnen identificeren.

De pilot ouderlijk gezag in de zorg, waarbij ook het SAML koppelvlak wordt beproefd, loopt in het vierde kwartaal van 2019. Ervaringen die daar worden opgedaan leiden tot een definitieve specificatie van dit koppelvlak voor algemeen gebruik.

Status

Publieke dienstverleners kunnen in 2020 gefaseerd aansluiten op de nieuwe Machtigingsvoorziening.

Vragen

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.