Machtigingsvoorziening

Wat is de nieuwe Machtigingsvoorziening

Veilige en laagdrempelige toegang tot digitale dienstverlening is voor iedereen in Nederland belangrijk. Er zijn mensen die hun eigen zaken niet zelf digitaal kunnen, willen of mogen regelen. Zij moeten dit veilig, betrouwbaar en eenvoudig kunnen overlaten aan een ander. Programma Machtigen verbetert en vergroot de mogelijkheid om digitaal zaken door een ander te (laten) regelen.

    (Een animatie)
    VOICE-OVER:
    Online zaken regelen voor een ander, kan dat al bij uw organisatie?
    Johan wil voor z'n moeder een bijzondere bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.
    Fatima wil graag via het online ziekenhuisportaal in het medisch dossier van haar dochter kijken.
    Bewindvoerder Pieter moet de zaken voor z'n cliënt regelen.
    Alle drie willen dit veilig, makkelijk en betrouwbaar online kunnen regelen.
    Dit kan uw publieke organisatie mogelijk maken.
    Hoe? Door in 2020 aan te sluiten op de nieuwe machtigingsvoorziening.
    Zo kunnen Johan, Fatima en Pieter bij uw organisatie zaken veilig, makkelijk en digitaal regelen voor een ander.
    Machtigen, beter voor elkaar! Sluit aan.

    (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Logius. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt groen met wit. Beeldtekst: Machtigen, beter voor elkaar! Sluit aan. Het logo van 'Machtigen. Beter voor elkaar!' met daaronder: www.logius.nl/machtigen.)

    RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

     

    Machtigen en wettelijke vertegenwoordiging, hoe zit dat ook al weer?

    Voor wie is de nieuwe Machtigingsvoorziening

    Het machtigenvraagstuk is complex. Het raakt vele domeinen en ketens. Uitbreiding werkt conform een ‘groeimodel’. Samen met publieke dienstverleners en ketenpartners worden stap-voor-stap nieuwe functionaliteiten ontwikkelt. Deze functionaliteiten worden eerst in de praktijk beproefd door:

    Bent u een burger en wilt u graag dat iemand anders uw zaken regelt met de overheid? Of wilt u voor een ander een zaak met de overheid regelen? Dat kan met DigiD Machtigen.

    Voordelen voor gebruikers

    • Burgers, professionals en organisaties kunnen veilig meer zaken digitaal door en voor andere mensen of partijen (laten) regelen.
    • Wettelijke vertegenwoordigers, zoals ouders van minderjarige kinderen en bewindvoerders, kunnen meer digitaal regelen.
    • Het wordt eenvoudiger een vrijwillige digitale machtiging te registreren, te activeren, in te trekken, aan te passen en te gebruiken.

    Status

    Publieke dienstverleners kunnen in 2020 gefaseerd aansluiten op de nieuwe Machtigingsvoorziening.

    Contact en ondersteuning

    Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.

    Vragen

    Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.