Machtigingenregister SBR

Wat is het machtigingenregister?

In het machtigingenregister staat welke intermediair digitaal bepaalde zaken mag regelen voor een bepaalde klant. Bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte. Logius beheert dit register en maakt de juiste koppelingen.

Voor wie is het machtigingenregister

Het register is voor intermediairs en marktpartijen, bijvoorbeeld een boekhouder of accountant, die digitaal zaken regelen voor hun klanten. Zij moeten deze machtiging registreren bij Logius.

Op dit moment is dit mogelijk voor de Belastingdienst en het UWV.

Voordelen

Marktpartijen en intermediairs kunnen digitaal mededelingen ontvangen, bijvoorbeeld voor serviceberichten,  aanslagen of informatie over ziek- en betermeldingen vanuit het UWV. Dit maakt het makkelijker voor uw intermediair om zaken voor u te regelen.

Status

Beschikbaar voor organisaties en ondernemers

Categorie

Toegang