eHerkenning: hoe werkt het?

Techniek

eHerkenning regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie online diensten bij u af te nemen.

Overheden sluiten aan op eHerkenning en ondernemers schaffen een eHerkenningsmiddel aan om in te kunnen loggen. Erkende ICT-bedrijven implementeren eHerkenning in uw ICT-omgeving en geven eHerkenningsmiddelen uit om in te kunnen loggen op uw dienstverlening.

Publiek-private samenwerking

Het Afsprakenstelsel eHerkenning is een publiek-private samenwerking in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De overheid houdt hierbij toezicht op de afspraken, het bedrijfsleven zorgt voor het beheer en doorontwikkeling van eHerkenning. 

Een Stelselraad, samengesteld uit een afvaardiging van dienstverleners, deelnemers en gebruikers eHerkenning, is verantwoordelijk voor het strategische beheer van eHerkenning. Dit betreft onder andere onderwerpen zoals financiering, (door)ontwikkeling, gebruik van nieuwe voorzieningen, gebruik in nieuwe domeinen, transparantie (prijzen, producten) en veiligheid.