Aansluiten

Er zijn verschillende oplossingen voor het sturen van e-facturen naar de Rijksoverheid. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal e-facturen dat u jaarlijks verstuurt en de mogelijkheden in uw ICT-omgeving is de ene oplossing voor u meer geschikt dan de andere.

Logius biedt 2 oplossingen voor het sturen van e-facturen naar de Rijksoverheid: e-factureren via het leveranciersportaal en e-factureren via een directe koppeling met Digipoort.

De oplossingen van Logius voor het versturen van een e-factuur aan de Rijksoverheid.

E-factureren via het leveranciersportaal is geschikt voor leveranciers die:

  • kleine volumes facturen versturen;
  • geen bezwaar hebben tegen handmatig invoer in een portaal;
  • geen (mogelijke) extra kosten willen maken voor het versturen van een e-factuur.

Het gebruik van het leveranciersportaal is voor u kosteloos.

Meer informatie over aansluiten op het leveranciersportaal.

E-factureren via een directe koppeling met Digipoort is geschikt voor leveranciers die:

  • grotere volumes facturen versturen;
  • het e-facturatieproces volledig geautomatiseerd willen ondersteunen;
  • een rechtstreekse verbinding met Digipoort wensen.

Het gebruik van Digipoort is voor u kosteloos. Houd wel rekening met kosten voor het realiseren van de koppeling in uw eigen software en het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat.

Meer informatie over aansluiten op Digipoort.