Main content

Digipoort gebruikt de koppelvlakstandaard WUS 2.0 voor Bedrijven om berichten tussen bedrijven en Digipoort mogelijk te maken. De koppelvlakbeschrijving WUS 2.0 voor Bedrijven beschrijft hoe de services die Digipoort biedt aan bedrijven moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in afzonderlijke documenten: de servicebeschrijvingen. In de toekomst kan het koppelvlak worden uitgebreid met nieuwe services.

Korte omschrijving

WUS is een acroniem voor WSDL, UDDI en SOAP. Daarmee wordt een familie van internationale standaarden van OASIS en W3C bedoeld. Deze worden ook vaak met WS-* aangeduid. Deze standaarden gaan over application-to-application webservices.

Berichtstromen

De volgende toepassingen (processen of berichtenstromen) maken gebruiken van het koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven:

Toepassing Doelgroep bedrijven
DigiInkoop Leveranciers aan de Rijksdienst
E-factureren Leveranciers aan de overheid (factuurverzenders)
SBR Bedrijven aan de overheid
Country-by-Country reporting Bedrijven aan de Belastingdienst
UWV verzuim melden Bedrijven aan UWV

Motorrijtuigbelasting Grootwagenparkhouders (GWH) Factuurspecificatie

Belastingdienst aan bedrijven

Start uw aanvraag

Ga naar de Aansluit Suite voor meer informatie.

Laatste stabiele versie

Overige versies

Versie Opmerkingen
1.1

WUS 2.0 voor bedrijven versie 1.1

1.0 Dit is de eerste versie van WUS en verouderd. Logius accepteert geen nieuwe aansluitingen op basis van deze versie. Deze versie is beschikbaar op zowel preproductie als productie, maar zal op termijn worden uit gefaseerd. Deze versie van 1.0 zijn alle referenties naar 'klac' verwijderd of vervangen door 'preprod'.