Ontwikkelingen

Op deze pagina leest u over actuele ontwikkelingen rondom Digipoort.

Single Window

Bedrijven in de sector handel en transport moeten jaarlijks veel meldingen doen aan diverse overheden. Bedrijven leveren gegevens vaak nog op verschillende momenten, in verschillende standaarden en op verschillende manieren aan bij meerdere (uitvragende) overheden. Met de komst van het Single Window leveren bedrijven via hun software meldingen enkelvoudig aan en gebruiken overheden deze gegevens meervoudig. Het Single Window maakt gebruik van Digipoort.

Het Single Window is de dienst voor de elektronische berichtuitwisseling tussen bedrijven in de sector handel en transport en overheden. Komende jaren wordt stapsgewijs toegewerkt naar een Single Window voor alle vervoersmodaliteiten: maritiem, lucht, rail, weg, binnenvaart en pijpleiding.

Voordelen

  • Bedrijven gebruiken 1 dienst voor de aanlevering en ontvangst van vereiste informatie.
  • Bedrijven hoeven minder administratieve handelingen te verrichten.
  • Bedrijven ervaren in de toekomst bij controles effectiever en sneller optreden van de overheid.

Gebruik maken van Single Window

Als u gegevens uitwisselt met Douane en/of Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie) over grensoverschrijdend goederenvervoer dan krijgt of heeft u te maken met het Single Window. Gegevensaanlevering aan NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat) verloopt eveneens via Single Window en de levering wordt door maritieme havenautoriteiten verzorgd.

Meer informatie

Bedrijven en intermediairs die gegevens over Digipoort met de Douane, NVWA of Grensbewaking willen uitwisselen, moeten hiervoor een aantal zaken regelen. Ga naar: Aansluiten op Digipoort: bestandsuitwisseling koppelvlak SMTP-MSA/POP3 en SMTP-MTA.

Voor vragen over Single Window in relatie tot Digipoort, kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius. Kijk voor meer informatie over Single Window op de website van de Douane of neem contact op met de Nationale Helpdesk Douane.