Ontwikkelingen: Single Window

Bedrijven in de sector handel en transport moeten jaarlijks veel meldingen doen aan diverse overheden. Bedrijven leveren gegevens vaak nog op verschillende momenten, in verschillende standaarden en op verschillende manieren aan bij meerdere (uitvragende) overheden. Met de komst van het Single Window leveren bedrijven via hun software meldingen enkelvoudig aan en gebruiken overheden deze gegevens meervoudig. Het Single Window maakt gebruik van Digipoort.

Het Single Window is de dienst voor de elektronische berichtuitwisseling tussen bedrijven in de sector handel en transport en overheden. Komende jaren wordt stapsgewijs toegewerkt naar een Single Window voor alle vervoersmodaliteiten: maritiem, lucht, rail, weg, binnenvaart en pijpleiding.

Voordelen

 • Bedrijven gebruiken 1 dienst voor de aanlevering en ontvangst van vereiste informatie.
 • Bedrijven hoeven minder administratieve handelingen te verrichten
 • Bedrijven ervaren in de toekomst bij controles effectiever en sneller optreden van de overheid. 

Gebruik maken van Single Window

Als u gegevens uitwisselt met Douane en/of Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie) over grensoverschrijdend goederenvervoer dan krijgt of heeft u te maken met het Single Window. Gegevensaanlevering aan NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat) verloopt eveneens via Single Window en de levering wordt door maritieme havenautoriteiten verzorgd.

Nu al aansluiten

U kunt nu al aansluiten op het Single Window voor:

 • Meldingen over vervoersmiddelen (maritiem). Uw havenbedrijf zorgt ervoor dat het havensysteem waarmee u deze meldingen doet is aangepast. U hoeft zelf niks te doen.
 • Meldingen over personen aan boord (PAX). Neem contact op met uw softwareleverancier of sluit als bedrijf zelf aan via Logius.

Tussen 1 september en 31 december aansluiten

Tussen 1 september en 31 december 2017 sluit u aan op het Single Window voor:

 • Meldingen over vervoersmiddelen aan Douane (lucht)
 • Douanemeldingen Binnenbrengen en uitgaan (maritiem en lucht)
 • Proviandmeldingen aan Douane (maritiem)

Wat u voor het aansluiten op Single Window moet doen hangt af van de wijze waarop u software gebruikt voor uw meldingen. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • HUB/intermediair - Bedrijven die vanuit hun intermediair (HUB) een aansluiting hebben met Digipoort en die hun klanten de mogelijkheid geven om via de intermediair aangiftes te doen.
 • Ondernemer met standaard software - Bedrijven die softwarepakketten van softwareontwikkelaars gebruiken en zelf een aansluiting met Digipoort hebben om aangiftes te doen.
 • Softwareontwikkelaar - Bedrijven die softwarepakketten ontwikkelen en deze ter beschikking stellen aan klanten, maar die zelf geen (operationele) aansluiting hebben met Digipoort.
 • Ondernemer met eigen software - Bedrijven die zelf software ontwikkelen en vanuit hun eigen software een operationele aansluiting met Digipoort hebben om aangiftes te doen.

Bent u niet aangesloten op Single Window, en heeft u wel een aansluiting op Digipoort voor de Douanemeldingen Binnenbrengen, Uitgaan en/of Proviandering? Kijk voor meer informatie over wat u moet doen bij Ondersteuning.

Bent u niet aangesloten op Single Window, en heeft u geen aansluiting op Digipoort voor voor de Douanemeldingen Binnenbrengen, Uitgaan en/of Proviandering? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Single Window op de website van de Douane of neem contact op met de Nationale Helpdesk Douane