Diginetwerk Mail: wie doet wat?

Wat doet Logius?

Diginetwerk Mail is een aanvulling op het afsprakenstelsel van Diginetwerk en is onderdeel van de overeenkomsten en aansluitvoorwaarden van Diginetwerk. Logius beheert deze documentatie. Met de aansluitvoorwaarden en de overeenkomsten worden alle aangesloten organisaties en de koppelnetwerkaanbieders gehouden aan de gestelde eisen om de goede en veilige werking van Diginetwerk inclusief Diginetwerk Mail te waarborgen.

Wat doet uw koppelnetwerkaanbieder?

Bent u eenmaal op Diginetwerk Mail aangesloten, dan kunt u met vragen, meldingen, storingen en klachten terecht bij de helpdesk van uw koppelnetwerkaanbieder.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.