Digimelding BAG voor bronhouders

BAG-bronhouders ontvangen per mail een notificatie wanneer er een terugmelding op hun gegevens is gedaan. In deze mail van het Kadaster staat een hyperlink naar de betreffende terugmelding. Hiermee kan de bronhouder de terugmelding in behandeling nemen. Dit kan alleen door op de link in de email te klikken. Het is voor bronhouders niet mogelijk om direct op de pagina voor terugmeldingen in te loggen.

Voordat de bronhouder toegang heeft tot de terugmelding, moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De bronhouder heeft een eHerkenningsmiddel met een minimaal betrouwbaarheidsniveau 2.
  • De bronhouder heeft de juiste eHerkenningsmachtiging, namelijk de ‘Digimelding BAG Bronhouders’-machtiging.

Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel en het verkrijgen van de juiste machtiging kan via de eHerkenning-contactpersoon bij de eigen organisatie.

Als aan deze 2 voorwaarden is voldaan, dan kan de bronhouder de terugmelding inzien via de link in de ontvangen email.