Main content

Stap 1: Trust de nieuwe PKIoverheid certificaten

Binnenkort vervangt Digilevering haar PKIoverheidcertificaten. Dit betekent dat ook u aanpassingen in uw systemen moet uitvoeren. Actie is dus vereist.

Voor machine-naar-machineverkeer (M2M) betekent dit dat elke aangesloten partij de ‘private root’ van de Digilevering-eindcertificaten op moet nemen in de lijst van vertrouwde certificaatuitgevers. De nieuwe Digilevering-eindcertificaten worden uitgegeven onder de Private Root (G1) – chain van PKIoverheid

Voor webverkeer (H2M) (Digilevering-portaal) kan het zijn dat er mogelijk 1 of meerdere certificaten uit ‘EV-root’-chain toegevoegd moeten worden toegevoegd aan (de truststore van) de browser. Deze nieuwe Digilevering-eindcertificaten worden uitgegeven onder de volgende ‘EV-root’– chain van PKIoverheid:

Stap 2: ook uw certificaat vervangen

  • Voor certificaat wissels dient u contact op te nemen met uw certificaatverstrekker.
  • Voor de aankomende CPA-wissel zal het Aansluitteam van Digilevering (logiusstdaansluitteam.bnl@capgemini.com) u binnenkort telefonisch benaderen.
    Dit om de CPA-wissel met u af te stemmen en in te plannen.
  • Alvorens nieuwe CPA’s voor deze CPA-wissel te kunnen genereren is het wel van belang dat u beschikt over de juiste eindcertificaten conform vervangingsplan & dat deze ook doorgevoerd zijn op uw digikoppeling(en) in het CPA-register (https://cparegister.minvenj.nl/)