Main content

De marktscan is bedoeld om overheden te ondersteunen bij het selecteren van een geschikte leverancier voor de levering van een generieke Digikoppeling-adapter. Met deze Digikoppeling-oplossing kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen.

Proces marktscan

De marktscan gaat uit van meerdere randvoorwaarden en diverse uitgangspunten. Deze ‘need-to-have’ en ‘nice-to-have’ heeft Logius gebruikt als beoordelingskader voor het toetsen van de aanbiedingen. Het beoordelingskader is beschreven in Requirements marktscan Digikoppeling.

De uitkomsten van de marktscan zijn vastgelegd in de Beoordelingsmatrix marktscan Digikoppeling. In de gepubliceerde versie van de Beoordelingsmatrix hieronder zijn de resultaten van 2020 en 2019 opgenomen.

Hoe gebruikt u de resultaten?

De resultaten van de marktscan geven inzicht in het marktaanbod van Digikoppeling-leveranciers. Leveranciers hebben op diverse onderdelen inzicht gegeven. Dit hebben we verwerkt in de beoordelingsmatrix.

Deze matrix is een totaaloverzicht van de requirements. Hierin kunt u in een oogopslag het aanbod van de leveranciers onderling vergelijken. De aanbiedingen van de leveranciers zijn samengebracht per randvoorwaarde en/of uitgangspunt. Dit geeft u per onderwerp inzicht in welke aanbieding voor u de beste keuze kan zijn.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.