Detailinformatie

Digikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden. Om gegevens tussen ICT-systemen te kunnen uitwisselen moeten organisaties afspraken maken over het formaat van de gegevens (UBL, StUF of XML), de manier van transport (Diginetwerk of internet) en de verpakking waarin de gegevens wordt verzonden (Digikoppeling).

Die verpakking is nodig om het bericht uitwisselbaar te maken tussen ICT-systemen, juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te verzenden. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking.

Eén koppelpunt

Digikoppeling is een bouwsteen van de basisinfrastructuur voor de e-overheid. Veel e-overheidbouwstenen werken op basis van Digikoppeling, bijvoorbeeld de basisregistraties, MijnOverheid Lopende zaken en Berichtenbox, Omgevingsloket Online, het Dienstenloket, Digimelding en Digilevering.

Uitgangspunt van Digikoppeling is dat een organisatie op één plaats in de eigen ICT-infrastructuur een koppelpunt volgens Digikoppeling inricht om aan te kunnen sluiten op ICT-systemen van andere overheden.

Koppelvlakstandaarden

Digikoppeling bestaat uit door het College Standaardisatie vastgestelde koppelvlakstandaarden. Dit zijn logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Digikoppeling is opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie.

Digikoppeling is een specificatie van twee internationale standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, WUS en ebMS2. Meestal heeft een organisatie zowel WUS als ebMS2 nodig.

  • WUS wordt gebruikt voor bevragingen ofwel synchroon berichtenverkeer. Dit zijn vragen waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is de snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, krijgt de verzender een foutmelding en moet hij later of op een andere manier de informatie opvragen.
  • ebMS2 wordt gebruikt voor meldingen ofwel asynchroon berichtenverkeer. Hierbij is meestal niet direct een antwoord te geven. De ontvanger krijgt eerst een bevestiging dat zijn bericht ontvangen is. Later volgt het uiteindelijke antwoord.

 

Veilig en betrouwbaar

Gegevens worden via Digikoppeling veilig verstuurd. Dat gebeurt via een versleutelde verbinding (TLS).

De ICT-systemen identificeren zich bij gegevensuitwisseling met Digikoppeling volgens een betrouwbare methode. Ze gebruiken hiervoor een speciaal PKIoverheid-certificaat, voorzien van een uniek identificerend nummer voor overheidsorganisaties (OIN).

Met Digikoppeling kunnen desgewenst individuele berichten worden ondertekend en/of versleuteld. Dat kan nodig zijn als het bericht via een tussenpartij verstuurd wordt. Ondertekening door de oorspronkelijke verzender garandeert dat het bericht niet door de tussenpartij is gewijzigd. Versleuteling garandeert dat het bericht door de tussenpartij niet gelezen wordt.

U kunt Digikoppeling combineren met andere veiligheidsvoorzieningen zoals firewalls en Diginetwerk.

Landelijke voorzieningen

Bekijk welke landelijke voorzieningen gebruik maken van Digikoppeling.

Naar het overzicht

Verschillende leveranciers

U kunt uw systemen op Digikoppeling aansluiten met behulp van producten van verschillende ICT-leveranciers. U kunt dus werken met leveranciers en producten die het best bij uw systeem passen.

Meer informatie over leveranciers Digikoppeling

Aansluiten?

Wilt u informatie over aansluiten op Digikoppeling?

Naar Aansluiten