Aansluiten

Onderstaand vindt u de stappen voor aansluiting in het kort. Uitgebreide informatie, inclusief alle benodigde technische informatie, vindt u bij Ondersteuning.

Fase 1: voorbereiden

In deze fase neemt u de beslissing om Digikoppeling te gebruiken en bereidt u zich voor op de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie. Het eindproduct van deze fase is een plan van aanpak voor de implementatie.

Fase 2: inrichten

In deze fase gaat u over tot aanschaf en eenmalig inrichten van hardware, software en inbedding in uw ICT-infrastructuur en -organisatie. Eindproduct van deze fase is een Digikoppeling-implementatie, waarmee u vervolgens kunt aansluiten op meerdere e-overheidsbouwstenen. 

Fase 3: toepassen

In deze fase gaat u met uw Digikoppeling aansluiten op (meerdere) e-overheidsbouwstenen. Eindproduct van deze fase is een werkende aansluiting met uw Digikoppeling op (meerdere) e-overheidsbouwstenen.

Naar Ondersteuning