Aansluiten

Aansluiten op Digikoppeling doet u in een aantal stappen. Uitgebreide informatie, inclusief alle benodigde technische informatie, vindt u bij Ondersteuning

Stappenplan aansluiten Digikoppeling

Hieronder de stappen voor aansluiting in het kort.

Fase 1: voorbereiden

In deze fase die uit 8 stappen bestaat, neemt u de beslissing om Digikoppeling te gebruiken en bereidt u zich voor op de implementatie van Digikoppeling binnen uw organisatie. Het eindproduct van deze fase is een plan van aanpak voor de implementatie. 

Fase 2: inrichten

In deze fase die uit 7 stappen bestaat, gaat u over tot aanschaf en eenmalig inrichten van hardware, software en inbedding in uw ICT infrastructuur en organisatie. Eindproduct van deze fase is een Digikoppeling implementatie, waarmee u vervolgens kunt aansluiten op meerdere e-overheidsbouwstenen. 

Fase 3: toepassen

In deze fase die uit 6 stappen bestaat, gaat u met uw Digikoppeling aansluiten op (meerdere) e-overheidsbouwstenen. Eindproduct van deze fase is een werkende aansluiting met uw Digikoppeling op (meerdere) e-overheidsbouwstenen.