Aansluiten

Aansluiten op DigiInkoop is altijd een gezamenlijke inspanning, waarbij op diverse onderdelen ondersteuning kan worden geleverd door Logius.

Aansluitmogelijkheden

U kunt op drie manieren aansluiten:

 1. Aansluiten op het leveranciersportaal
 2. Aansluiten op het berichtenverkeer DigiInkoop via Digipoort
 3. Aansluiten van uw catalogus of webwinkel

1. Aansluiten op het leveranciersportaal

Het leveranciersportaal is een beveiligd webportaal waarmee medewerkers met een autorisatie onder meer offerteaanvragen en bestelorders ontvangen, orders bevestigen en facturen indienen.

De stappen voor het aansluiten op DigiInkoop via het leveranciersportaal vindt u onder Ondersteuning.

2. Aansluiten op het berichtenverkeer DigiInkoop via Digipoort

Een aansluiting op het berichtenverkeer DigiInkoop via Digipoort is voor een leverancier optioneel. Bij verwerking van grote aantallen bestelorders en facturen is een directe aansluiting op DigiInkoop via Digipoort voor de leverancier het meest interessant. Ook een indirecte aansluiting op Digipoort via een intermediair is mogelijk. Een afweging over de kosten en de baten bepalen uiteindelijk de aansluiting.

Logius biedt ondersteuning bij het aansluiten op het berichtenverkeer. In wederzijds overleg wordt op basis van een aansluitplanning de aansluiting gerealiseerd. Als u meerdere contracten met de Rijksdienst heeft, hoeft u slechts eenmalig aan te sluiten. Het enige wat moet worden uitgevoerd door uw klantorganisatie is een wijziging van een aantal instellingen in DigiInkoop.

De stappen voor het aansluiten op DigiInkoop via Digipoort vindt u onder Ondersteuning.

3. Aansluiten via catalogus of webwinkel

Er zijn twee mogelijkheden om uw catalogus beschikbaar te stellen. Dit kan via het uploaden van een document in een voorgeschreven format of via een koppeling met uw webwinkel. Beide mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

 1. Aansluiten catalogus via voorgeschreven format
  Bij aanbesteding en/of het afsluiten van het inkoopcontract is bepaald dat er  catalogusgegevens worden aangeleverd. De catalogus wordt in een voorgeschreven format (bij voorkeur in Excel) periodiek aangeleverd. Dit bestand wordt door Logius   ingeladen in DigiInkoop voor het kunnen bestellen van de producten of diensten.
 2. Aansluiten webwinkel
  Bij aanbesteding en/of het afsluiten van het inkoopcontract is bepaald of er besteld wordt vanuit de webwinkel van de leverancier. Hierbij wordt de webwinkel gekoppeld aan DigiInkoop. In het systeem van DigiInkoop wordt dit ‘punch out’ genoemd. Alleen bestelinformatie wordt overgenomen in DigiInkoop. Naar aanleiding van deze bestelling wordt via DigiInkoop een inkooporder aangemaakt en naar de leverancier verzonden. De administratieve afhandeling van de order en facturatie vindt plaats in DigiInkoop. Het realiseren van een punch out-aansluiting vergt een gezamenlijke inspanning van Logius en de leverancier. Onderstaande handleidingen beschrijven wat een leverancier moet doen om een punch out-aansluiting tussen zijn webwinkel en DigiInkoop te realiseren. De benodigde aanvraagformulieren zijn beschreven in onderstaande handleidingen.
  Handleiding koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop (Punch out Oracle) (PDF | 288 kB)
  Handleiding koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop (Punch out OCI) (PDF | 280 kB)