Main content

BSNk verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde BSNk-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release
Release 15 19 juni 2022 Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.