Diensten

DigiD

Met DigiD kunnen personen zich identificeren voor uw digitale dienstverlening.

Meer informatie over DigiD

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kunnen gebruikers van uw digitale diensten iemand machtigen die namens hen optreedt. 

Meer informatie over DigiD Machtigen

DigiInkoop

DigiInkoop vereenvoudigt voor  de Rijksdienst en haar leveranciers het inkoopproces van kantoorartikelen tot inhuur van personeel.

Meer informatie over DigiInkoop

Digikoppeling

Digikoppeling is de standaard digitale verpakking voor berichtenuitwisseling tussen overheden. 

Meer informatie over Digikoppeling

Digilevering

Met Digilevering ontvangt u berichten over mutaties in de basisregistraties, bijvoorbeeld de verhuizing van een bedrijf, de geboorte van een persoon, of verandering van iemands inkomensgegevens.

Meer informatie over Digilevering

Digimelding

Als u gegevens van basisregistraties afneemt, kunt u met Digimelding vermeende onjuistheden in gegevens terugmelden aan de basisregistraties.

Meer informatie over Digimelding

Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. 

Meer informatie over Diginetwerk

Diginetwerk Mail

Diginetwerk Mail is een overheidsbrede oplossing waarmee overheden veiliger met elkaar kunnen mailen.

Meer informatie over Diginetwerk Mail

Digipoort

Digipoort is een ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Met Digipoort automatiseert u belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen.

Meer informatie over Digipoort

E-factureren

E-factureren maakt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd aan de overheid.

Meer informatie over E-factureren

eHerkenning

Met het authenticatiesysteem eHerkenning is de online dienstverlening tussen overheden en bedrijven veilig, betrouwbaar en eenvoudig geregeld.

Meer informatie over eHerkenning

eIDAS

Europese burgers en bedrijven moeten met Europees erkende inlogmiddelen kunnen inloggen bij publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak.

Meer informatie over eIDAS

Idensys

Met Idensys kunnen burgers veilig en online inloggen bij alle geregistreerde en aangesloten private- en publieke organisaties.

Meer informatie over Idensys

IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken. Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader.

Meer informatie over IPv6

MijnOverheid

MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor burgers. Zij kunnen daar berichten van meerdere overheidsorganisaties ontvangen, hun lopende zaken met overheidsorganisaties volgen, en bekijken welke gegevens de overheid over hen heeft.

Meer informatie over MijnOverheid

Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt door overheidspartijen of organisaties met een publieke taak in de digitale communicatie met andere publieke of private partijen.

Meer informatie over OIN

PKIoverheid

Bij alle diensten van Logius heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving.

Meer informatie over PKIoverheid

Samenwerkende catalogi

Samenwerkende Catalogi koppelt de productcatalogi van verschillende overheidsorganisaties. Het is de standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata over producten en diensten binnen de overheid.

Meer informatie over Samenwerkende catalogi

Standard Business Reporting (SBR)

Voor informatie over SBR kijkt u op www.sbr-nl.nl.

Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie over Stelselcatalogus