Main content

Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiften. Op 9 oktober 2024 is er een nationaal SBR Event in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. 

Thema’s

Het SBR Event is een mooie gelegenheid om uitgebreid in te zoomen op onder meer de uitbreiding in het jaarverslaggevingsdomein en op de vernieuwde governance van SBR. Waar staat SBR nu en over 5 jaar? En met welke technische vernieuwingen heeft SBR te maken? Interessante vraagstukken, waar u tijdens het evenement antwoorden op krijgt.

Aanmelden SBR Event

Bent u benieuwd welke uitdagingen er op SBR af komen? En welke kansen er zijn? Dan wilt u dit evenement niet missen. Geef via deze link aan of u bij het SBR Event aanwezig wilt zijn. Deelname is gratis. Na uw aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een ‘save the date’.

SBR Event 2024

  • Tijd: 13:00-18:00 uur
  • Organisatie: Logius, BZK, EZK en een vertegenwoordiging van private organisaties

De rol van Logius

Logius speelt als dienstverlener voor de digitale overheid een verbindende rol binnen SBR. Wij zorgen ervoor dat de partijen in het afsprakenstelsel bijeenkomen, nadenken over strategische en tactische vraagstukken en besluiten nemen. Daarnaast stellen we de Digipoort ter beschikking voor de elektronische uitwisseling van gegevens van en naar de overheid. We experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen zodat we de hoogwaardige kwaliteit van de gegevensuitwisseling kunnen handhaven. 

Samen met de deelnemers in het afsprakenstelsel kijken we vanuit Logius ook over de landsgrenzen heen om te leren van andere initiatieven en om ons gedachtegoed te delen. Informatie komt bij Logius samen.

Gerelateerde dienst(en)