Source Migratie Digilevering

25-07-2018

Digilevering is ‘onder de motorkap’ toe aan vernieuwing. Met een volledige migratie van Digilevering naar open-sourcecomponenten is het mogelijk om de groeiende aantallen berichten te verwerken tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast kan Logius hiermee de aansluittrajecten versnellen en sneller inspelen op de behoeften van afnemers. Om dit te realiseren bouwt Logius compleet nieuwe omgevingen, naast de bestaande ketentest- en productieomgeving. De functionele werking van Digilevering blijft gelijk.

Alle aangesloten partijen worden gefaseerd overgezet naar de nieuwe omgevingen. Hierbij worden de bestaande gegevens (accounts, abonnementen, aansluitingen, etc) overgezet, zodat de migratie van de aansluiting één op één kan plaatsvinden. Op dit moment is de globale planning voor deze migratie:

  • De preproductieomgeving (als vervanger van de ketentestomgeving) is beschikbaar vanaf 17 augustus. Daarna worden de partijen hierop aangesloten;
  • We verwachten dat de aansluiting op de productieomgeving plaatsvindt tussen 22 oktober en 9 november en dat dit maximaal één dag in beslag neemt.

Het aansluittraject wordt volledig gecoördineerd vanuit het aansluitteam bij Capgemini. Afstemming met EBPI is niet meer nodig. Om dit traject op te starten en verder inhoudelijk af te stemmen neemt het aansluitteam contact op met de bij Logius bekende technische contactpersonen van uw organisatie.

De belangrijkste wijzigingen voor u als aangesloten partij zijn:

  • De webinterface van zowel de preproductie- als productieomgeving krijgen een nieuwe url;
  • De endpoints voor het berichtenverkeer veranderen; we gaan vanaf andere IP-adressen met elkaar communiceren;
  • Voor beide bovenstaande punten zijn (mogelijk) firewall- en netwerkaanpassingen nodig op de omgeving van aangesloten partijen;
  • Logius gebruikt een nieuwe Open Source ebMS-adapter. Om zeker te stellen dat de berichtverwerking nog 100% correct werkt, zijn aanvullende testen nodig.

Gerelateerde dienst