Webrichtlijnen

Webrichtlijnen draagt bij aan toegankelijkheid en kwaliteit van overheidswebsites. De webrichtlijnen zijn specificaties voor het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals. Met de webrichtlijnen hebt u alle belangrijke richtlijnen voor een website van hoge kwaliteit in één pakket bij elkaar.

Webpagina van Webrichtlijnen

Waarvoor zijn de Webrichtlijnen?

De Webrichtlijnen zijn een hulpmiddel om zeker te stellen dat uw website door iedereen gebruikt kan worden en niemand wordt buitengesloten. Buitensluiting is reëel als webtechnologie wordt toegepast die onvoldoende rekening houdt met de manier waarop mensen het internet gebruiken. Het gebruik van sommige apparaten (smartphones, tablets), programmatuur (browsers, plug-ins) of hulpmiddelen (brailleregels, screenreaders) kan leiden tot hinder of zelfs ontoegankelijkheid van aangeboden informatie of diensten. Met een website conform de webrichtlijnen voorkomt u dit.

De Webrichtlijnen dragen eraan bij dat uw website toegankelijk is voor zoekmachines. Een ontoegankelijke website heeft snel een negatief effect op de vindbaarheid van informatie. Slechte vindbaarheid beperkt het rendement van investeringen in websites en applicaties, omdat veel bezoekers via een zoekmachine terecht komen bij de informatie op websites.

Voordelen Webrichtlijnen

  • U bereikt een grotere doelgroep omdat uw website door iedereen gelezen en gebruikt kan worden.
  • Een goed referentiemiddel om een geschikte leverancier te selecteren.
  • Een goed naslagwerk tijdens het bouwen en een (toetsings-)instrument om te controleren of uw website aan de webrichtlijnen voldoet.
  • De basis voor zoekmachineoptimalisatie en een klant- en gebruiksvriendelijke website is goed geregeld.

Webrichtlijnen is een open standaard die zonder beperkingen door iedereen mogen worden toegepast, binnen en buiten de overheid.

U kunt de Webrichtlijnen raadplegen op de website van Webrichtlijnen.

Overheidsstandaard

De Webrichtlijnen zijn een specificatie om de kwaliteit en toegankelijkheid te borgen van online informatievoorziening en dienstverlening. De norm zelf is een open overheidsstandaard die wordt beheerd door Logius. In de Webrichtlijnen is de toegankelijkheidsspecificatie voor webcontent van het Word Wide Web Consortium (W3C)  integraal en zonder aanpassingen opgenomen. Deze specificatie, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), geldt wereldwijd als de norm voor webtoegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Eventuele Europese regelgeving op dit gebied zal zijn gebaseerd op de versie van WCAG die in de Webrichtlijnen is geïntegreerd.

Hulpmiddelen

Naslagwerk

Op de website Webrichtlijnen.nl vindt u naslagwerk toegespitst op de rollen projectleider, communicatie adviseur, webredacteur, ontwikkelaar en grafisch en interactie-ontwerpers.

Toetsinstrumenten

Het toetsen van een website op webrichtlijnen kan deels automatisch en deels handmatig. Het handmatige gedeelte kunt u eventueel laten doen door een keuringsinstantie van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Dan kunt u ook het Waarmerk drempelvrij.nl behalen.

Automatische toetsinstrument

Met de webrichtlijnen quickscan kunt u zelf testen of uw website aan de 47 automatisch te toetsen webrichtlijnen voldoet. Deze richtlijnen zeggen vooral iets over bouwkwaliteit. De overige richtlijnen kunnen alleen met een handmatig onderzoek worden getoetst.

Handmatig onderzoek

Het handmatige onderzoek van de overige richtlijnen gebeurt aan de hand van het normdocument. In dit document is voor alle webrichtlijnen en voor de Web Content Accessibility Guidelines (onderdeel van de webrichtlijnen) omschreven hoe ze getoetst kunnen worden.

Het handmatige onderzoek kunt u zelf uitvoeren, of uitbesteden aan een keuringsinstantie. Deze keuringsinstanties (ook wel: inspectie-instellingen) mogen officiële keuringen uitvoeren voor Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Meer informatie over de betrokken organisaties.

Het Waarmerk drempelvrij.nl

U kunt het Waarmerk drempelvrij.nl met drie sterren alleen behalen wanneer uw website na een keuring door een officiële inspectie-instelling aan de webrichtlijnen blijkt te voldoen.

Meer informatie over toetsen vindt u op de website van Webrichtlijnen.

Betrouwbaarheid en beveiliging van de Webrichtlijnen

Het beheer van de Webrichtlijnen is opgezet volgens BOMOS, het Beheer- en Ontwikkelmodel Open Standaarden en vastgelegd in een beheerdocument. De Webrichtlijnen zijn een open overheidsstandaard en voldoen aan alle voorwaarden voor standaardisatie. Wijzigingen worden doorgevoerd aan de hand van een in het beheerdocument beschreven procedure.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw website. ICT-beveiliging maakt geen deel uit van de Webrichtlijnen.

Aansluiten op de Webrichtlijnen

Bij nieuwbouwprojecten kunt u eisen met betrekking tot voldoen aan Webrichtlijnen opnemen in aanbestedingsdocumenten, contractuele overeenkomsten en overige opdrachten, waardoor u effectief kunt sturen in het proces.

Voor het realiseren van een website die aan de webrichtlijnen voldoet bieden we u een stappenplan. In het stappenplan worden de verschillende fasen van een webproject besproken en vindt u een beslisschema en een voorbeeldtekst voor het aanbestedingsdocument.

Het stappenplan kunt u downloaden op de website van Webrichtlijnen.

Kosten implementeren en gebruik van de Webrichtlijnen

Voor het gebruik van de overheidsstandaard en de hulpmiddelen brengt Logius geen kosten in rekening. De kosten die voor uw rekening komen zijn het bouwen of aanpassen van een website of -applicatie conform de richtlijnen.

Uit ervaringsgegevens blijkt dat bij een goed geleid nieuwbouwproject de ontwikkelkosten met 5 tot 10 procent toenemen, onder meer door de extra controle die nodig is. Die extra investering wordt terugverdiend door de betere beheerbaarheid van de website of  applicatie en bij doorontwikkeling.

Bij aanpassing van bestaande websites en -applicaties kan grootschalige migratie van bestaande websiteteksten naar teksten die Webrichtlijnen conform zijn, leiden tot aanmerkelijk hogere kosten.

Welke ondersteuning biedt Logius?

Logius biedt ondersteunende informatie bij de implementatie van de Webrichtlijnen. Deze informatie is samengebracht op de website Webrichtlijnen. Ook het automatische toetsinstrument voor de Webrichtlijnen is via deze website beschikbaar.

Servicecentrum Logius

Servicecentrum Logius is uw eerste aanspreekpunt binnen Logius. Het vervult de loketfunctie voor de registratie, bewaking en afhandeling van uw vragen en meldingen over onze producten.

Webrichtlijnen en nieuwe standaarden en uw website

Dit hoeft niet te worden aangevraagd of door Logius te worden begeleid. Wel is van belang om hierover duidelijke resultaatafspraken te maken met uw leverancier en deze contractueel vast te leggen.

Ervaring leert dat niet elke leverancier die claimt aan de Webrichtlijnen te kunnen voldoen deze belofte ook waarmaakt. Een acceptatietoets, uitgevoerd door een kundige en onafhankelijke derde partij, is een doelmatig middel om te borgen dat geleverd wordt wat contractueel is overeengekomen.

Veelgestelde vragen over Webrichtlijnen

Zie het overzicht van veelgestelde vragen op de website van Webrichtlijnen

Heeft u vragen of opmerkingen over Webrichtlijnen? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius:

0900 555 4555 (10 ct p/m)
servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Naar boven