DigiD

DigiD is hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak. Met DigiD kunt u betrouwbaar zaken doen met burgers via uw website.

Ruim 10 miljoen burgers hebben al een persoonlijke DigiD. Deze gebruiken ze voor steeds meer diensten bij bijna 600 organisaties.

DigiD

Over DigiD

Fragment uit video
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Ruim 9 miljoen Nederlanders hebben al een persoonlijke DigiD,die aan hun burgerservicenummer is gekoppeld. Zij hebben het gemak ervan ontdekt.

  DigiD is alleen beschikbaar voor organisaties die publieke taken uitvoeren. En die in hun administratie gebruik mogen maken van het burgerservicenummer.

  Het ministerie van VWS gebruikt DigiD voor het donorregister: Het is eigenlijk veel klantvriendelijker. Je kan sneller registreren. Er zit ook veel minder uitvoerend werk aan vast. Het bespaart ons echt. Er zijn ook andere voordelen. Dat het dus niet de veertiende pincode is die je allemaal moet onthouden naast al die andere dingen waarvan je al pasjes in je portemonnee hebt zitten. Maar gewoon iets dat je herkent. Waar je gemakkelijk toegang toe hebt. En wat je gemakkelijk kunt gebruiken.

  DigiD werkt eenvoudig. Een burger gaat het internet op en benadert uw digitale loket. Een gebruikersnaam en wachtwoord volstaan om in te loggen. Extra zekerheid over iemands identiteit is mogelijk door burgers te laten inloggen via een sms-code, die zij op hun mobiele telefoon ontvangen. Dat betekent méér zekerheid bij het uitwisselen van privacygevoelige informatie.

  Na het inloggen ontvangt uw organisatie van DigiD het burgerservicenummer van de persoon die van uw digitale diensten gebruik wil maken. U kunt vervolgens in de Gemeentelijke Basisadministratie of in uw eigen administratie alle gegevens over deze persoon ophalen. U weet dan precies met wie u te maken heeft en kunt uw diensten op maat aanbieden.

  Identificatie van de student is voor ons heel erg belangrijk. Want onderwijsinstellingen kunnen natuurlijk niet hebben dat ze een diploma uitgeven aan de verkeerde persoon. De student logt in. Wij krijgen het Burgerservicenummer. En we controleren bij de gemeentelijke basisadministratie of inderdaad de gegevens kloppen.

  Logius houdt het systeem veilig en betrouwbaar. Alle verbindingen zijn beveiligd met PKIoverheid-certificaten. Daarnaast controleren onafhankelijke partijen de beveiliging, onder andere via tests en audits.

  DigiD levert uw organisatie voordeel op:

  • Zekerheid over wie u toegang geeft tot uw gegevens.
  • Veilige en betrouwbare online dienstverlening aan uw klanten.
  • Eén inlogcode voor alle overheidsdiensten.
  • Al 9 miljoen personen met een DigiD.
  • Service en support vanuit Logius.
  • Gratis aansluiting en gebruik.

  Zeker weten wie u toegang geeft tot uw digitale diensten. Met DigiD.

Hoe werkt DigiD?

Logt iemand met zijn DigiD in? Dan krijgt u via DigiD het burgerservicenummer teruggekoppeld. Zo weet u precies met wie u te maken heeft en welke informatie u al heeft van deze persoon.

Meer uitleg

Meneer X wil een uittreksel van de burgerlijke stand. Hij moet zich legitimeren, zodat de gemeente zijn identiteit kan vaststellen. Vraagt hij het uittreksel aan bij het loket van het gemeentehuis, dan vindt legitimatie plaats met een identiteitsbewijs. Doet hij de aanvraag via de website van de gemeente, dan kan hij zich legitimeren met DigiD. De gemeente krijgt via DigiD zijn burgerservicenummer teruggekoppeld en kan via de GBA-koppeling direct nagaan welke informatie al bekend is over deze persoon. Dit voorkomt dat de burger informatie moet opgeven die al bekend is bij de gemeente.

Voordelen DigiD

 • Eén inlogcode voor burgers om zaken digitaal met de overheid te regelen
 • Betere dienstverlening aan burgers
 • Gekoppeld aan BSN
 • Efficiënte dienstverlening door hergebruik van gegevens
 • Kostenbesparing door afname contactmomenten aan de balie
 • Veilig en betrouwbaar
 • Geen kosten voor aanschaf en beheer van een eigen authenticatiemiddel
 • Logius verzorgt de gebruikersondersteuning

Waarvoor DigiD gebruiken

DigiD kunt u inzetten als authenticatiemiddel in de elektronische dienstverlening aan burgers. Voorwaarde is dat de taak waarvoor u DigiD gebruikt een publieke taak is. Bijvoorbeeld:

 • aanvragen van een subsidie
 • toegang verlenen tot een elektronisch portaal
 • aangifte doen van belasting
 • wijzigen van gegevens bij DUO
 • aanvragen van een toeslag

Waar zetten andere organisaties DigiD voor in?

Online diensten die overheden met DigiD aanbieden

Hier treft u voorbeelden van elektronische diensten die overheden met DigiD aanbieden.

Belastingdienst

 • belastingaangifte
 • aanvragen, wijzigen, stopzetten toeslagen

Gemeenten

 • aanvragen (meertalig) afschrift GBA
 • doorgeven melding openbare ruimte
 • afspraak maken voor rijbewijs, paspoort, ophalen grofvuil
 • inzien WOZ taxatieverslag
 • doorgeven verhuizing
 • aanvragen huishoudelijke hulp (WMO)
 • aanvragen vergunning
 • aanvragen, wijzigen of stopzetten gehandicaptenparkeerplaats
 • aanvragen marktplaats
 • aanvragen avondwinkelopenstelling
 • afspraak maken voor inzameling bedrijfsafval

CAK

 • wijzigen rekeningnummer, persoons- of adresgegevens
 • aanvragen tegemoetkoming Wtcg

DUO

 • aanvragen en wijzigingen studiefinanciering
 • inschrijven voor een studie

Kadaster

 • aanleveren gegevens
 • graaf-, oriëntatie- en calamiteitenmeldingen
 • BAG bevragingen

Politie

 • aangifte doen
 • opvragen van status en voortgang van aangifte
 • opvragen flitsfoto en achterliggende informatie

Openbaar Ministerie

 • slachtofferinformatie inzake rechtzaak

RDW

 • aanvragen, verlengen of opheffen schorsing
 • aanvragen vervangend kentekenbewijs aanvragen
 • voertuiggegevens online bekijken

Stichting Pensioenregister

 • inzage in pensioengegevens

UWV

 • UWV werkmap
 • inzage jaaropgave
 • betaalspecificaties WW
 • invullen wijzigings-, inkomsten- of klachtenformulier
 • aanvragen of wijzigen toeslagen of uitkering
 • betermelder
 • digitaal verzekeringsbericht
 • aanvragen bijstand
 • aanvragen tegemoetkoming kosten kinderopvang

Zorgorganisaties

 • afspraak maken met de arts
 • inzage in medicijnen
 • regelhulp

Zorgverzekeraars

 • inzage in polis
 • indienen declaratie

Eigenschappen van DigiD

 • Zekerheidsniveaus Basis, Midden en Hoog
 • Eenmalig inloggen
 • Prestaties, capaciteit en beschikbaarheid
 • Betrouwbaarheid en beveiliging

Zekerheidsniveaus van DigiD

Niet iedere dienstverlening heeft de maximale beveiliging nodig. Welke betrouwbaarheid nodig is hangt bijvoorbeeld af van de gevoeligheid van informatie die u ter beschikking wilt stellen.

DigiD hanteert 3 gestandaardiseerde zekerheidsniveaus: Basis, Midden, Hoog. Deze bepalen de mate waarin zekerheid kan worden verschaft over de identiteit van een burger.

U kiest zelf het zekerheidsniveau dat past bij uw diensten. U bepaalt ook zelf tot welke gegevens de burger toegang krijgt en welke transacties hij mag verrichten.

Basis

Voor de meeste diensten biedt Basis (een gebruikersnaam met wachtwoord) voldoende zekerheid over de identiteit van de gebruiker. Basis kunt u gebruiken voor diensten waarbij de aangeboden informatie voornamelijk van betekenis is voor de specifieke aanvrager.

Midden

Op zekerheidsniveau Midden biedt DigiD sms-authenticatie aan. Burgers krijgen toegang tot diensten door zich bekend te maken aan de hand van hun gebruikersnaam en wachtwoord én een sms-code. DigiD stuurt deze sms-code naar de geregistreerde mobiele telefoon van de gebruiker.

Dit niveau kunt u hanteren als u uw klanten diensten wilt aanbieden waarvoor u vaststelt dat een grotere mate van zekerheid over de identiteit van een persoon gewenst is. Met het zekerheidsniveau Midden kunnen uw gebruikers bijvoorbeeld persoonsgerelateerde diensten afnemen via het internet.

Hoog (nog niet operationeel)

Hoog is gebaseerd op het niveau zoals wordt voorgeschreven voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen vanuit de Wet elektronische handtekeningen.

Dit niveau kunt u in de toekomst gebruiken voor diensten waarvoor u vaststelt dat de grootste mate van zekerheid over de identiteit van een persoon nodig is. Denk hierbij aan het inzien van medische gegevens. Het is de bedoeling dat het hoogste zekerheidsniveau op termijn wordt ingevuld door de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK).

Op de website van Forum standaardisatie vindt u de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus. Hierin vindt u handvatten in de keuze van een passend zekerheidsniveau voor uw online diensten.

Eenmalig inloggen

DigiD biedt de mogelijkheid tot 'eenmalig inloggen' (ook wel single sign-on genoemd). Burgers hoeven dan niet opnieuw in te loggen als ze switchen tussen webdiensten die van eenmalig inloggen gebruikmaken. Steeds meer organisaties maken gebruik van 'Eenmalig inloggen' om het gezamenlijke doel van een geïntegreerde dienstverlening te kunnen realiseren.

Meer uitleg eenmalig inloggen

Een burger is met zijn DigiD ingelogd bij webdienst A en gaat daarna direct door naar webdienst B. Normaal moet hij dan nogmaals inloggen met zijn DigiD. Als beide webdiensten gebruikmaken van eenmalig inloggen hoeft dat niet meer. Hij kan dan direct van webdienst A naar webdienst B gaan zonder opnieuw in te loggen.

Prestaties, capaciteit en beschikbaarheid van DigiD

DigiD is 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle dagen van het jaar beschikbaar. DigiD kan tijdelijk buiten gebruik gesteld worden bij het verhelpen van storingen en het plegen van onderhoudswerkzaamheden.

Afspraken over onder meer prestaties, capaciteit en beschikbaarheid van DigiD zijn vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO).

Betrouwbaarheid en beveiliging van DigiD

DigiD vervult de functie van vertrouwde en beveiligde intermediair tussen de overheidsorganisaties en burgers. Niet alleen de betrouwbaarheid en beveiliging van DigiD zelf is belangrijk, ook de elektronische verbindingen van en naar DigiD. Daarom is rondom DigiD een stelsel van beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo zijn de verbindingen tussen browser, webdienst, authenticatievoorziening en DigiD beveiligd met een PKIoverheid-certificaat.

Aansluiten op DigiD

Om DigiD te kunnen gebruiken, maakt u een koppeling van uw webdienst naar DigiD. De minimale doorlooptijd van het aansluitproces is een maand. Logius biedt een stappenplan om u door het aansluitproces heen te leiden. Het aansluitproces bestaat globaal uit 6 stappen:

Stap 1: De voorbereiding

 • Lees de Handleiding DigiD
 • Bepaal het juiste zekerheidsniveau voor uw webdienst
 • Bepaal of u gebruik wilt maken van eenmalig inloggen
 • Vraag alvast de benodigde PKIoverheid-certificaten aan

Stap 2: Aansluiten op DigiD preproductieomgeving

 • Vraag een PKIoverheid-certificaat aan wanneer u aan wilt sluiten op het koppelvlak SAML
 • Stuur het Aanvraagformulier DigiD in
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u aansluitgegevens voor toegang tot de preproductieomgeving van DigiD
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de preproductieomgeving van DigiD

Stap 3: Testen in de preproductieomgeving

Test uw webdienst op de preproductieomgeving van DigiD aan de hand van de Checklist Testen en voer eventuele wijzigingen door.

Stap 4: Acceptatie door Logius

 • Servicecentrum Logius test uw aansluiting aan de hand van de gestelde criteria uit de DigiD Checklist Testen
 • Als alle punten uit de DigiD Checklist Testen goed zijn bevonden, stuurt Logius u het Aanvraagformulier Productieomgeving DigiD en de Aansluitvoorwaarden

Stap 5: Aansluiten op DigiD productieomgeving

 • Vraag een PKIoverheid-certificaat aan
 • Stuur het Aanvraagformulier DigiD Productie in
 • Binnen 5 werkdagen stuurt Logius u aansluitgegevens waarmee u toegang krijgt tot de productieomgeving van DigiD
 • Ontwikkel de koppeling van uw webdienst met DigiD op de productieomgeving van DigiD

Stap 6: Testen in DigiD productieomgeving

Servicecentrum Logius beoordeelt of de productieomgeving van de webdienst voldoet aan de functionele en communicatiecriteria uit de DigiD Checklist Testen. Als de webdienst ook in productie aan alle criteria voldoet, wordt u vermeld op https://www.digid.nl/over-digid/wie-doen-mee/.

In de Handleiding DigiD vindt u de complete informatie voor het aansluiten.

Aansluitvoorwaarden DigiD

Voor u kunt aansluiten op DigiD, moet u akkoord gaan met de Aansluitvoorwaarden. Hierin staat beschreven welke voorwaarden gelden bij het gebruik van DigiD.
In de rechterkolom treft u de diverse aansluitvoorwaarden.

Logo

Foute en juiste logo van DigiD

In 2012 is het logo van DigiD gewijzigd. U kunt het juiste logo herkennen aan de gesloten 'g'.

Download logo DigiD (ZIP | 566 kB)

Aanvraagformulier

Handleiding

Communicatie

Algemene voorwaarden

SNO

SSL-certificaten

Koppelvlak

Checklist Testen

Aansluitkosten

Uw aansluiting op DigiD en de ondersteuning vanuit Logius zijn beiden kosteloos. Houd wel rekening met uw kosten voor het inschakelen van een leverancier om de aansluiting voor u te realiseren en eventuele aanpassingen aan uw systemen.

Geen gebruikskosten

Voor het gebruik van DigiD door organisaties brengt Logius momenteel geen kosten in rekening.

Welke ondersteuning biedt Logius?

Ondersteuning bij aansluiten:

 • Servicecentrum voor vragen
 • Testen van aansluitingen
 • Product- en aansluitdocumentatie

Ondersteuning bij gebruik:

 • Servicecentrum voor vragen, klachten en wijzigingsverzoeken
 • Alerteringservice bij storingen
 • Informatie via e-mail over onderhoud en ontwikkelingen

Ondersteuning van burgers: 

 • Veelgestelde vragen op www.digid.nl en telefonische helpdesk

Servicecentrum Logius

Servicecentrum Logius is uw eerste aanspreekpunt binnen Logius. Het vervult de loketfunctie voor de registratie, bewaking en afhandeling van uw vragen en meldingen over onze producten. Ook voert Servicecentrum Logius de testen uit op aansluitingen. 

Onderhoud en beheer van DigiD

Waar zorgt Logius voor?

 • Beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van DigiD, zoals is vastgelegd in Aansluitvoorwaarden en de SNO
 • Bewaken en doorontwikkelen van de architectuur van DigiD
 • Jaarlijkse controle van uw aansluiting aan de hand van de Checklist Testen

Actuele informatie over ingeplande releases, onderhoudsmomenten en storingen vindt u onder Actueel.

Waar zorgt u voor?

 • Beheer van uw aansluiting: beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van uw aansluiting en webdienst
 • Uw webdienst voldoet aan de gestelde technische en communicatieve eisen in de Checklist Testen
 • Kennis bij uw eigen medewerkers van uw webdienst, processen en techniek
 • Nakomen van de overige overeengekomen afspraken in de Aansluitvoorwaarden en SNO
 • Tijdig informeren van Servicecentrum Logius over wijzigingen in uw contactgegevens en uw webdiensten

Informeer Logius bij wijzigingen

Als de wijziging aan uw webdiensten aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de dienstverlening van DigiD (denk aan sterke verhoging aantallen gebruikers, hoge eenmalige piekmomenten), moet u dit vooraf met Servicecentrum Logius afstemmen.

Bij ontvangst van een melding van een technische wijziging zal Servicecentrum Logius opnieuw testen om vast te stellen of de kwaliteit en veiligheid van koppeling met de gewijzigde webdienst in orde zijn.

Communicatie

Hoe kunt u een aansluiting op DigiD aanvragen?

U kunt een aansluiting op de preproductieomgeving van DigiD aanvragen door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier naar Servicecentrum Logius.

Na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons de aansluitgegevens waarmee u toegang krijgt tot de preproductieomgeving van DigiD. Hier kunt u de koppeling met DigiD ontwikkelen en testen.

Een compleet overzicht van de stappen in het aansluitproces vindt u in de Handleiding DigiD.

Veelgestelde vragen over DigiD

Kan mijn organisatie aansluiten op DigiD?

Om aan te kunnen sluiten op DigiD, moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een publiekrechtelijke organisatie of een privaatrechtelijke organisatie die op basis van een wettelijke grondslag belast is met de uitvoering van een publieke taak
 • De organisatie gebruikt DigiD ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak
 • De organisatie is wettelijk bevoegd tot het gebruik van het burgerservicenummer of het A-nummer voor de uitoefening van de publieke en/of wettelijke taak

Wanneer uw organisatie op grond van wet- en regelgeving kan aantonen aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen, kan uw organisatie aansluiten op DigiD.

Wanneer heb ik een tweede aansluiting nodig op DigiD?

Als u al een aansluiting op DigiD heeft, kunt u deze voor meerdere diensten gebruiken als de nieuwe dienst het gelijke zekerheidsniveau heeft en op dezelfde server staat.

Heeft u vragen of opmerkingen over DigiD? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius:

t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)
e. servicecentrum@logius.nl

Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Voor het melden van incidenten en calamiteiten buiten openingstijden verwijzen we u naar de Serviceniveau-overeenkomst.

Naar boven