Medewerkers

De e-overheid samen met klanten, partners en leveranciers groot maken is de gemeenschappelijke ambitie van de medewerkers van Logius.  Om deze ambitie te realiseren zijn gedreven medewerkers van onschatbare waarde.  Nieuwe ontwikkelingen en een veranderende maatschappij vereisen nieuwe ontwikkelingen van de e-overheid en daarmee van Logius. Voor de werknemers van Logius betekent dit mooie nieuwe uitdagingen en een dynamische werkomgeving. Waar betrouwbaarheid, energie en passie voor e-overheid belangrijke waarden zijn die werknemers dagelijks in de praktijk brengen.

Werving 25 medewerkers

In 2010 kreeg Logius van de Ministerraad goedkeuring om het aantal werknemers uit te breiden. Deze uitbreiding is gefaseerd uitgevoerd. Eind 2010 is hiermee gestart. In 2011 is de uitbreiding van het aantal werknemers tot 123 fte bereikt en is er een nieuw voorstel gedaan voor een extra uitbreiding van 25 fte.

Personeelsverdeling

Infographic: 62,4% man en 37,6% vrouw. Grootste gedeelte 34 tot 44 jaar.

Verdeling personeel Logius man/vrouw en leeftijd

Introductieprogramma nieuwe medewerkers

Sinds december 2010 biedt Logius alle nieuwe medewerkers een centraal introductieprogramma aan. Doel van dit programma is om nieuwe medewerkers te verwelkomen en te informeren. Denk hierbij aan informatie over hoe Logius werkt en het toelichten van de context waarin Logius opereert. Het programma van de introductie is opgedeeld in twee delen. Een deel wordt besteed aan een toelichting over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het andere aan een toelichting over Logius. Het onderdeel BZK is speciaal ontworpen voor baten- en lastendienstenmedewerkers. Samen met het onderdeel van Logius zorgt de centrale introductie voor een snelle inwerking van nieuwe medewerkers.

 

Til jij onze dienstverlening naar een hoger plan?

Kijk voor alle actuele vacatures van Logius op Werken bij Logius of bij Werken voor Nederland.