"We gaan vooruit dat is het belangrijkste"

In 2011 kreeg Logius een nieuwe eigenaar: Directoraat- Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). Gedurende het jaar kreeg Logius ook te maken met een aantal uitdagingen. Denk hierbij aan DigiNotar en Lektober. Wij interviewde de directeur-generaal Jaap Uijlenbroek en vroegen hem hoe hij 2011 als nieuwe eigenaar heeft beleefd en wat de speerpunten voor 2012 zijn. Een nuchtere kijk op een bewogen jaar.

"Dynamisch", "organisatie in ontwikkeling" en "hectisch veld"

Drie passende omschrijvingen voor Logius in 2011. Afgelopen jaar heeft Logius haar lustrum gevierd, haar vijfjarig bestaan. Een prachtige mijlpaal, maar voor een overheidsorganisatie is dat nog erg jong. Sommige overheidsorganisaties bestaan zelfs al honderden jaren. Kortom Logius is gelijk aan haar leeftijd, een organisatie volop in ontwikkeling. Daarnaast begeeft Logius zich in een hectisch veld. Het veld van het ICT-vakgebied, infrastructuur en dienstverlening. Een veld dat maatschappelijk kritieke processen ondersteunt en dat zich in toenemende aandacht bevindt. Een terrein waarvan we zeker in het afgelopen jaar duidelijk hebben gevoeld dat als deze processen niet werken, Nederland daar echt last van heeft.

De eerste indrukken van een nieuwe eigenaar

Mijn allereerste indruk van Logius was: wat doet die organisatie veel en ook veel verschillende dingen. Het omvatte meer dan ik aanvankelijk dacht. Een organisatie waar je je in moet willen verdiepen, wil je snappen wat ze allemaal doen. Het is een organisatie die je de kans moet gunnen om zich te bewijzen.

De verschuiving van de eigenaarsrol van Directoraat- Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK) naar DGOBR was ingegeven door de verbinding van Logius met rijksdienst en het breder veld van OBR. Logius is cruciaal voor de uitvoering van processen bij de Belastingdienst, UWV, Kadaster etc. Voor de ontwikkeling van de elektronische overheid in den brede, ligt de beleidsrol nog steeds bij DGBK. De eigenaarsrol en de beleidsrol zijn nu explicieter gescheiden. Vanuit OBR is positief-kritisch gekeken naar de Logius-organisatie, haar bedrijfsvoering en naar het productportfolio. Wat is nu de kern van wat je doet als organisatie? Waar sta je voor? Kortom, veel bewuster kijken naar de dingen die je doet. Dat hebben we het afgelopen jaar samen opgebouwd en gaan we nog verder aanscherpen.

Van pioniersfase naar een robuuste, degelijke organisatie

Door DigiNotar en Lektober is het thema ICT-beveiliging binnen de gehele e-overheid compleet veranderd. Als gevolg van deze crisissen is men zich nóg bewuster van het belang van ICT-beveiliging en krijgt dit thema meer prioriteit dan voorheen. Denk hierbij ook aan meer aandacht voor ketenafhankelijkheden en complete samenhang binnen de e-overheid.

DigiNotar en Lektober hebben ons bewuster gemaakt van de betekenis van onze afhankelijkheid van ICT systemen. Dat gaat verder dan alleen ICT- beveiliging. Het gaat dan ook om garantie van 99,9% beschikbaarheid van ICT infrastructuur en het in zeer korte tijd kunnen wegnemen van storingen. Daar ligt ook het belang van Logius voor de e-overheid: Logius moet een overheids ICT infrastructuur kunnen garanderen die het gewoon altijd doet.

Dat is ook de ontwikkeling die Logius heeft doorgemaakt, en nog verder gaat uitbouwen: de pioniersfase achter zich laten en een robuuste organisatie zijn die degelijke diensten biedt. Logius zal de komende jaren de rol van degelijke en robuuste uitvoerder steeds verder invullen. Duidelijk richting en strategie bepalen voor de organisatie is belangrijk. Hierbij komen vragen naar voren als: hoe zorgen we voor een productenportefeuille die goed aansluit bij je doel als infrastructuurbeheerder? Hoe zorgen we voor een financieel goed plaatje. Hoe gaan we met de opdrachtgevers om? Als eerste is dit natuurlijk de taak van het management van Logius maar als eigenaar help je om deze vragen gedegen te kunnen beantwoorden.

Stimulatie versus innovatie

Continuïteit en robuustheid van de organisatie en het beheer van de infrastructuur zijn van essentieel belang, daarna komt innovatie pas om de hoek kijken". Bij echte innovatie hoort risico's nemen en fouten maken, en dat heeft nu juist geen plek in een infrastructuur. Voor wat betreft innovatie heeft DGBK een leidende rol, niet Logius zelf. Uiteraard is het zo dat de kennis die Logius opbouwt, juist vanuit haar rol als uitvoerder, goede inbreng kan geven op het vlak van innovatie. Echter de rol van Logius is om vanuit stabiliteit en continuïteit naar het beheer van de infrastructuur te kijken. Naar overheidsorganisaties die gebruik maken van deze infrastructuur, ligt er meer een stimulerende rol voor Logius weggelegd. Logius heeft naast het beheer van de infrastructuur ook de rol om het gebruik hiervan te bevorderen. Juist door zekerheid en stabiliteit te creëren kan Logius organisaties stimuleren om meer van deze infrastructuur en de producten gebruik te maken. "Het begint met een stabiele basis, daarna komt stimuleren, inspireren.

We gaan vooruit

Hoogte- en dieptepunten zijn allemaal relatief. We gaan vooruit dat is het belangrijkste". Dit geldt voor alle vlakken. We zijn volop in ontwikkeling met e-dienstverlening. De e-overheid in zijn geheel en zo ook Logius. Dat is goed en tegelijkertijd is dat ook gewoon onze taak. Als je je stekker in het stopcontact stopt en er komt stroom uit dan benoem je dat gegeven ook niet als hoogtepunt. Dat het werkt, daar moet je vanuit kunnen gaan. Zo ook voor Logius, de infrastructuur en producten. Het moet gewoon werken. Als het goed werkt ben je onzichtbaar en merkt niemand het op. Als het niet werkt merkt heel Nederland dit. "Leren van de ontwikkelingen en verder werken aan vooruitgang, dat is positief en daarin gaan we vooruit. Maar om dit te benoemen als hoogtepunt of dieptepunt? Nee, dat vind ik te ver gaan. Daarvoor ben ik te nuchter. Het is gewoon ons werk.

Het goede voornemen voor Logius 2012

Het goede voornemen van Logius voor 2012 is, wat mij betreft, robuust en degelijk worden. Het verder ontwikkelen van de organisatie tot een degelijke vertrouwenspartner. Een organisatie die je kunt vertrouwen en van wiens diensten, de ICT-infrastructuur, je jezelf afhankelijk van kan maken.

 
Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal DGOBR

Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal DGOBR