"Het jaar 2011 werd voornamelijk gedomineerd door twee centrale thema's"

De overheidsorganisaties die gebruik maken van de producten van Logius zijn vertegenwoordigd in de programmaraad. Deze programmaraad heeft een adviserende rol richting beleidsopdrachtgevers van Logius. Samen met de voorzitter van de programmaraad, Hans Blokpoel, blikken we terug op belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en spreken we over wat deze betekenen voor de toekomst.

Het jaar 2011 werd voornamelijk gedomineerd door twee centrale thema's, vindt Hans Blokpoel. Enerzijds de DigiNotar crisis, anderzijds de financiële schaarste binnen de overheid in zijn geheel en dus ook voor Logius.

"DigiNotar en de nieuwe realiteit"

DigiNotar heeft een nieuwe blik van de Nederlandse overheid in zijn geheel op het onderwerp ICT-beveiliging en digitale communicatie tot gevolg gehad. Er is een toenemend besef dat digitale communicatie niet meer uit de maatschappij weg te denken is en dat dit nieuwe, soms onvoorziene, uitdagingen met zich meebrengt. Ook is er toenemende politieke aandacht voor dit onderwerp ontstaan. Je zou dus kunnen stellen dat de crisis eigenlijk het keerpunt in bewustwording en besef van een nieuwe realiteit is geweest.

Ik ben ervan overtuigd dat cybercriminaliteit een werkelijkheid is die we moeten accepteren. Het is een gegeven, aldus Blokpoel. Dit geldt immers ook voor een maatschappelijk verschijnsel als het inbreken in huizen en auto's. Dat verschijnsel kun je niet zomaar laten verdwijnen. Dat betekent niet dat je niets kan en moet doen om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Om inbraak in ons huis te voorkomen zorgen we voor goed hang- en sluitwerk. In de digitale wereld moeten we ook standaard aan preventie en opsporing doen. Dit vraagt ook intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Veiligheid kun je nooit honderd procent garanderen, ook niet in de digitale wereld. Wel kun je er alles aan doen om nieuwe inbraken te voorkomen en daar is Logius volop mee bezig. Een goed samenspel met de politiek zorgt ervoor dat deze preventie op verschillende manieren wordt gerealiseerd en geïmplementeerd.

"Wie betaalt, bepaalt"

Naast de crisis benoemt Blokpoel nog een tweede thema voor 2011: de financiële schaarste binnen de overheid in zijn geheel en dus ook voor Logius.

Veel overheidsinstanties hebben te maken met bezuinigingen. Dat er geen bezuinigingen doorgevoerd moeten worden, betekent echter niet dat er veel geld beschikbaar is. In het verleden kwamen nieuwe initiatieven voornamelijk vanuit de beleidsdepartementen. Deze departementen hebben minder budget. Minder aanvragen vanuit de departementen is dus het gevolg. Er wordt nu meer markt gedreven naar de bestaande producten en diensten gekeken. Als er vraag is naar een product en er wordt geld beschikbaar gemaakt dan wordt dit geleverd.  Is er te weinig vraag of afzet van een product dan wordt er kritisch gekeken of er nog bestaansrecht is. Dat klinkt heel logisch. Toch is het voor Logius een grote verandering die aanpassingen in werk- en besluitprocessen tot gevolg heeft.

Speerpunten voor 2012

Het antwoord is duidelijk, kort en bondig: Continuïteit en betrouwbaarheid! Dat geldt voor de organisatie én voor de producten.

 

Hans Blokpoel, voorzitter programmaraad Logius