Evenementen 2011

Logius Lustrum

2011 is het jaar van het Lustrum van Logius, het vijfjarige bestaan van de organisatie. Om dit te vieren zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Het thema voor deze activiteiten was 'co-creatie en regie'. Op een effectieve manier, constructief samenwerken met relaties is van essentieel belang voor Logius. Dit geldt voor de samenwerking met partners en leveranciers maar zeker ook met klanten. Het lustrumjaar stond om deze reden geheel in het teken van het thema 'co-creatie en regie'.

Veel relaties van Logius waren uitgenodigd voor een workshop waarbij koken en samenwerken werd gecombineerd. Een leuke en leerzame ervaring.

Beurs Overheid & ICT

Logius organiseerde ook dit jaar samen met de stichting ICTU, het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Geonovum de beurs Overheid en ICT 2011. In de Jaarbeurs toonden ongeveer 150 exposanten hun producten en diensten op het gebied van ICT binnen de overheid. Met 7.000 bezoekers was de beurs weer een groot succes. Naast de gelegenheid om met experts van gedachten te wisselen kon er worden deelgenomen aan activiteiten en het uitgebreide congresprogramma. Daarnaast was de beurs een uitgelezen kans om te netwerken.

Spaansche Hof Sessie

Bij het realiseren van digitale dienstverlening is een goede samenwerking tussen organisaties erg belangrijk. Het verbeteren van deze samenwerking is het centrale thema van de Spaansche Hof Seminars en Spaansche Hof Diners. In samenwerking met de Universiteit Twente organiseert Logius verschillende keren per jaar interactieve sessies.  Elk met een andere, actuele invalshoek en gericht op een brede doelgroep van (semi)-overheidsinstanties. De locatie voor deze bijzondere bijeenkomsten is geheel in stijl gekozen, namelijk het Spaanse Hof in Den Haag.

De sessie van 8 december 2011 ging over 'De winst van open data'.  Een zoektocht naar de meerwaarde die het aanbieden van open data voor overheidsorganisaties kan geven. De sessie werd druk bezocht en gaf iedereen weer voldoende stof tot nadenken over de mogelijkheden binnen ieders organisatie.

SBR Voorlichtingsbijeenkomsten

In 2011 zijn er door Logius tien bijeenkomsten met betrekking tot Standard Business Reporting (SBR) georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was voorlichting geven aan accountants, fiscaal adviseurs en administratiekantoren over de aansluiting op SBR. Bijna 1.800 mensen namen deel aan deze bijeenkomsten verspreid over het hele land.

SBR, de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid, zijn vanaf 1 januari 2013 verplicht. Deze nieuwe verplichting vergt aanpassingen in administratieve processen. Hoe het proces gaat verlopen en wat een kantoor zelf moet doen om in SBR aan te kunnen leveren kwam tijdens de bijeenkomsten uitgebreid aan bod.

Meer weten over Standard Business Reporting?

Masterclass DigiD

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe DigiD werkt en wat het voor een organisatie kan doen heeft Logius de Masterclass DigiD georganiseerd. Deze tweedaagse Masterclass startte met een algemene introductie over Logius en haar dienstverlening. Verder kwamen onderwerpen als DigiD Machtigen, eenmalig inloggen, de nieuwe generatie PKIoverheid-certificaten, groepsaansluitingen en ondersteuning door leveranciers aan bod.

Een informatief programma wat goed is ontvangen bij de deelnemers.
Ook in 2012 vinden er weer masterclasses plaats, speciaal georganiseerd voor klanten van Logius.

Private Partner Bijeenkomst

Goede samenwerking met partners is van essentieel belang in het komen tot successen voor Logius. De Private Partner Bijeenkomst biedt zowel Logius als haar belangrijkste ICT leveranciers de gelegenheid om elkaar te informeren en gezamenlijke dilemma's te bespreken. Een plenaire discussie en workshops met expertgroepen vinden plaats om zo de samenwerking tussen Logius en de leveranciers te optimaliseren. Voor elke bijeenkomst wordt een andere vorm gekozen welke sterk afhankelijk is van het gekozen thema. De organisatie van de bijeenkomsten ligt bij Logius. De locatie wordt iedere keer door een andere partner verzorgd en er wordt altijd afgesloten met een informeel diner.

Pensioenfondsen en DigiD bijeenkomst

Logius organiseerde in 2011 speciaal voor pensioenfondsen informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hadden als doel het in gesprek treden met en informeren over het gebruik van DigiD door pensioenfondsen. Het programma bestond uit een korte introductie over Logius. Vervolgens werd een uitgebreide presentatie gegeven over het gebruik van DigiD door de Stichting Pensioenregister. Met als laatste onderdeel informatie over het aansluitproces van DigiD.

Logius organiseerde de bijeenkomst intern. Dit was zo'n succes dat er begin 2012 nog een extra sessie is georganiseerd.

 

Evenement bijwonen?

Volg alle ontwikkelingen rondom de evenementen van Logius op onze website.