Jaarvergadering 2008

Op 10 april 2008 vond de Jaarvergadering van GBO.Overheid plaats in de ArenA te Amsterdam. We blikken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Staatssecretaris Ank Bijleveld spreekt

De middag begon met een introductiefilm over GBO.Overheid. Daarna opende Ank Bijleveld, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Jaarvergadering. 'Eenmalig aanleveren en hergebruik van gegevens. Eén betrouwbaar systeem om je aan de overheid bekend te maken en in vertrouwen gegevens uit te wisselen. Open standaarden om niet afhankelijk te zijn van leveranciers. Dit zijn onze prioriteiten', aldus de Staatssecretaris. 'Daarbij hebben wij met zijn allen GBO.Overheid hard nodig.' Ze kondigde vervolgens aan dat de problemen voor de financiering van het werk van GBO.Overheid bij Voorjaarsnota zijn opgelost!

Ze benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is dat zowel rijk als overheidsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen om tot een effectieve en efficiënte e-overheid te komen. De afspraak is tenslotte dat het Rijk voor de infrastructuur zorgt, en de overige overheidsorganisaties voor de diensten zorgen. Lees haar volledige speech op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Aanbieding rapport door Nico Westpalm van Hoorn aan staatssecretaris Ank Bijleveld

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie reikte vervolgens aan de Staatssecretaris de essay uit met als titel 'Variaties op de standaard', geschreven door Marjolijn Februari.

De verantwoording over 2007 werd afgelegd door Cor Franke, voorzitter van de Programmaraad GBO.Overheid. In het Jaaroverzicht 2007 staan de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. Steven Luitjens, directeur GBO.Overheid lichtte toe dat een tweejarige GBO.Overheid verschillende groeistuipen kent, maar ook groeipijnen. Samenwerking is daarbij van essentieel belang om uiteindelijk een samenhangende ICT infrastructuur te kunnen bieden aan burgers en bedrijfsleven. 

Publiek op de tribune

Het plenaire deel werd afgesloten door Janet Helder, managementteamlid Belastingdienst Utrecht-Gooi met een sportief tintje. Het publiek kon met een petje op of af reageren op een aantal stellingen en kregen een voetbal toegeworpen om hun reactie nader toe te lichten. Opvallende uitspraken passeerden de revue: 'Er moet meer aan structuren worden gewerkt en daar moet budget voor vrijkomen', 'de e-overheid moet vanaf de grond worden opgebouwd, net als een nieuwbouwproject' en 'strakke sturing en meer regie is nodig, het toverwoord is netwerken'.

Na het plenaire deel zijn diverse workshops bezocht. In totaal bezochten zo'n 300 deelnemers de Jaarvergadering. De reacties waren uiterst positief, zowel op inhoudelijk vlak als de mogelijkheid die is geboden om te netwerken.

Arnold Vanderleyde ondervraagt publiek

Voormalig bokser Arnold Vanderlyde sloot de Jaarvergadering af door GBO.Overheid als een coach te positioneren. Een coach die mee rent, helpt bij het verleggen van doelen, omgevingsbewust is en samen werkt aan het hoogst haalbare.

We bedanken alle deelnemers voor hun komst en hun enthousiaste bijdrage!

Workshops 90 minuten 

  1. Ketensamenwerking, uit eigen belang! Door Bert Uffen, programmamanager Digitaal Klantdossier,Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
  2. Hoe uitvoerbaar is voorgenomen wetgeving? De uitvoeringstoets geeft antwoord Door Ineke Schop, programmamanager EGEM, ICTU en moderator Tom Kok,  directeur adviesbureau CoolGroup,
  3. Europese lessen voor de e-overheid. Door Evert-Jan Mulder en Nathan Ducastel, Europa Unit, Het Expertise Centrum
  4. Afspraken zijn de essentie. Op weg naar NORA 3.0. Door Joop van Lunteren, Forum Standaardisatie; Constantijn van Oranje-Nassau, RAND Europe en Sander Zwienink, Bureau Forum Standaardisatie.
  • Presentatie Joop van Lunteren (PDF | 637 kB)
  • Presentatie Constantijn van Oranje-Nassau (PDF | 870 kB)

Workshops 45 minuten

  1. Marktplaats e-overheid. Door diverse sprekers vanuit de e-overheid
  2. Stroomlijning loonaangifteketen. De actuele stand. Door Cor Franke, ketenmanager loonaangifte, voorzitter Programmaraad GBO.Overheid, tevens lid van Raad van Bestuur van CWI
  3. Hacken met GOVCERT.NL. Door Douwe Leguit, teamleider GOVCERT.NL
  4. Publieke dienstverlening op de kaart: locatie als toegangspoort tot de elektronische overheid. Door Rob van de Velde, directeur Geonovum.