A green government for a green society

Stel we gaan elektronisch doen wat elektronisch kan. We versturen geen brieven meer, tenzij het moet. Dat scheelt papier, inkt en uitlaatgassen. Een simpel voorbeeld, maar toch. Slimme procesontwerpen brengen een groenere samenleving binnen handbereik. Een breed gebruikte gemeenschappelijke ICT- infrastructuur is hierbij onontbeerlijk en kan fungeren als ijsbreker.

GBO.Overheid beheert een belangrijk deel van de ICT-infrastructuur van overheden en is een vitale schakel geworden in de verdere ontwikkeling van de elektronische overheid. Green government plaatst de missie van GBO.Overheid in een nieuw daglicht. Allemaal gebruik maken van dezelfde ICT - oplossingen is voorwaardelijk voor administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven en bovendien goedkoper voor de overheden zelf. En, het legt de noodzakelijke basis voor groenere ketens van bedrijfsprocessen.

Foto's

Opening door Andrée van Es

Opening door Andrée van Es

"Energizing e-government" door Steven Luitjens

"Energizing e-government" door Steven Luitjens

Wiana Partakusuma (VROM) over Duurzaam Inkopen

Wiana Partakusuma (VROM) over Duurzaam Inkopen

Discussie in de zaal

Discussie in de zaal

Doug Neal (LEF) over "Beyond the 2% solution"

Doug Neal (LEF) over "Beyond the 2% solution"

Claudia de Andrade (Siemens) in debat

Claudia de Andrade (Siemens) in debat

Afsluiting door Marjolein Meijers

Afsluiting door Marjolein Meijers

Presentaties