Interactie tijdens de Digikoppeling bijeenkomsten

28, 29 en 30 september 2010 deed Markt het land aan met de Digikoppeling bijeenkomst. In Zwolle, Utrecht en Eindhoven troffen zij allerlei publieke organisaties die geïnteresseerd zijn in het product Digikoppeling. Naast een algemene introductie over Digikoppeling werden verschillende praktijkcases belicht van organisaties die Digikoppeling succesvol hebben geïmplementeerd, zoals het ministerie van VROM en LNV en gemeente Amsterdam. Uit alle cases kwam naar voren dat de eerste stap van Digikoppeling complex is, maar dat het daarna vrij eenvoudig is om verder in de organisatie voor een ander proces, hiermee aan de slag te ga

Een half miljard

Het publiek reageerde positief verrast wanneer Frank Terpstra vertelde dat de totale kostenbesparing, berekent door Price Waterhouse Coopers, van Digikoppeling een half miljard bedraagt. De voordelen van Digikoppeling waren voor de bijeenkomst al voor veel mensen duidelijk: sneller, veiliger en efficiënter. De deelnemers hadden voornamelijk interesse in inhoudelijke informatie, zoals het Stappenplan en Omgevingsloket (OLO).

Gemêleerd gezelschap

Gemeentes en ministeries, maar ook de brandweer en bijvoorbeeld het COA namen deel aan de bijeenkomsten. Het was een zeer gemêleerd gezelschap. Maar ongeveer 50% van de mensen waren ICT-er. In de presentaties van de sprekers werd hier duidelijk rekening mee gehouden. De informatie was algemeen gericht en doordat het niet te technisch werd sloot de dag goed aan bij alle informatie behoeften. Dat is toch lastig, omdat er een verschil was in de aanwezige kennis over Digikoppeling. Zo waren sommige organisaties al bezig met implementatie en anderen vroegen zich af op welke termijn het daadwerkelijk verplicht wordt om Digikoppeling te gebruiken en wanneer zij dus moeten beginnen met de certificatenaanvraag.

De essentie van de dag

In totaal namen er 72 organisaties en ruim 100 genodigden (exclusief Logius medewerkers), deel aan de Digikoppeling bijeenkomsten. Utrecht was de drukst bezochte dag met een opkomst van maar liefst 87%. Deze dag was ook het meest interactief. De deelnemers grepen de kans om vragen te stellen aan onze sprekers: 'Ik heb allerlei koppelingen, maar hoe weet ik of ik Digikoppeling heb?' en 'wat is de relatie tussen Digikoppeling en Diginetwerk?'
De meest opvallende vraag was over de Overheidservicebus, die nu Digikoppeling heet. Deze interactiviteit met het publiek was deel van de essentie van de Digikoppeling bijeenkomsten:

Organisaties die al interesse hebben getoond verder helpen de volgende stap te zetten. Organisaties die nog niet met Digikoppeling aan de slag zijn gegaan, informeren over de stand van zaken rond Digikoppeling en over de voordelen van Digikoppeling.
 
Als opvolger van de Digikoppeling roadshow in 2009 kunnen wij wederom spreken van een succes. Markt bedankt vooral de sprekers  en alle mensen die deze dagen tot een succes hebben gebracht.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomsten van Digikoppeling per locatie.