Herkenning en nieuwe inzichten

Het Spaanse Hof in Den Haag was 10 juni het decor voor het door GBO.Overheid georganiseerde seminar "De Open Zenuw". Hier spraken Steven Luitjens en Jan van Dijk (hoogleraar Communicatiewetenschap, Universiteit Twente) over besturingsvraagstukken met betrekking tot ketensamenwerking en vernetwerking. Uit de evaluatie blijkt dat de  deelnemers de bijeenkomst waardeerden met een 7,7 gemiddeld. Ook vroegen we twee deelnemers wat zij van de bijeenkomst vonden en met welk idee GBO.Overheid meteen aan de slag moet.

Het seminar is georganiseerd door GBO.Overheid in samenwerking met de Universiteit Twente.

'Van de drie verhalen sprak de toespraak van Steven Luitjens mij het meest aan', vertelt organisatieadviseur Joop van Lunteren van Het Expertise Centrum. Hij was een van de 34 deelnemers aan het seminar. 'Strikt formele benaderingen zeggen Steven niet zo veel. Hij legde ons daarom voor ook eens naar de verschillende belangen te kijken waarmee mensen te maken hebben en juist vanuit die invalshoek samen te werken. Als je elkaar kent en respecteert, kom je veel verder. Nu staat nog te veel de structuur voorop en moet de strategie volgen.' Volgens Van Lunteren kan GBO.Overheid zelf niet direct aan de slag met de door Steven geschetste benadering van samenwerken. 'Dit geeft meer aan hoe de klanten van GBO.Overheid daarmee moeten omgaan. Het is goed voor herkenning en erkenning bij alle aanwezigen. Door die bewustwording kun je beter samenwerken.'

Vergelijking Wigo4it

Van Dijk had volgens Van Lunteren een onmogelijke vraag gekregen. Van Dijk vergeleek de top-down benadering van GBO.Overheid met de bottom-up benadering van Wigo4it. 'Maar het zijn twee volstrekt onvergelijkbare initiatieven. Een leuk verhaal, maar daarmee kon ik niet zo veel. Datzelfde geldt eigenlijk voor het enquêteverslag van onderzoeker Toon van Dijk van de Universiteit van Twente. Hij presenteerde de enquête-uitslag van "Kwaliteit in de Keten". Als je naar de vraagstelling kijkt, zijn veel uitkomsten voor tweeërlei uitleg vatbaar.' Van Lunteren pleit voor een meer praktische invulling van een volgend seminar. 'Dit was vooral een bestuurlijk-filosofische benadering. Behandel de volgende keer een case vanuit de dienstverlening van GBO.Overheid. Dan trek je ook meer klanten en leveranciers naar de bijeenkomst.'

Joost van Boeschoten, als zelfstandig adviseur werkzaam vanuit Contrasticon, vond de toespraak van Jan van Dijk wel verhelderend. 'Hij zei dat beleidsmakers meer professioneel opdrachtgeverschap moeten toepassen om autonomie aan de uitvoerders te kunnen geven. Dat past heel goed bij hoe ik zelf over samenwerking denk. Als je als beleidsmaker graag wil dat uitvoerders doen wat nodig is, moet je er ook voor zorgen dat je hen beter kunt loslaten. En dat kun je weer doen door zelf beter het proces  te sturen.'

Schaken op drie borden

Hij vervolgt: 'Jan had het ook over de driedeling in sturing tussen hiërarchie, netwerk en markt. Dat is eigenlijk een vorm van schaken op drie borden tegelijk. Je moet je continu bewust zijn van het niveau waarop je aan het sturen bent. Voor politieke hiërarchische leiding gelden nu eenmaal andere sturingsmechanismen dan via het netwerk van gelijken of de markt met leveranciers en klanten. Het lijkt me goed als GBO.Overheid die driedeling in praktijk brengt. Ik heb ook meteen een discussieonderwerp voor de volgende keer: "In hoeverre moeten we de infrastructuur  aan de markt overlaten?" 'En we moeten de volgende keer zorgen voor vers bloed. Het is onvermijdelijk en ook goed dat deze seminars in het begin vooral intimi uit de e-overheid trekken die elkaar al kennen en hetzelfde jargon spreken. Maar dat blijft niet altijd leuk. Het lijkt me goed dat de volgende keer ook de iets-minder-intimi een prominente rol tijdens het seminar gaan spelen.

Discussie in de zaal

Discussie in de zaal

Jan van Dijk presenteert

Jan van Dijk presenteert

Janet Helder

Janet Helder